Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (în continuare – Politica de confidențialitate) se aplică asupra tuturor informațiilor pe care internet-magazin al companiei "REAL SPORT", situat pe numele de domen sport-shop.md ,  poate obține despre Utilizator în timpul utilizării site-ului magazin online.

1.DEFINIREA TERMENILOR

1.1. Următorii termeni sunt utilizați în această politică de confidențialitate:

1.1.1 "Administrarea site-ului magazinului online (denumită în continuare "administrarea site-ului )" - angajați autorizați pentru gestionarea site-ului, care acționează din numele serviciului «Доступный сервис », care organizează sau efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal și determină scopul prelucrării datelor personale, datele care urmează să fie prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu date cu caracter personal.

1.1.2. "Date personale" - orice informație referitoare la o persoană fizică determinată direct sau indirect (subiectul datelor cu caracter personal).

1.1.3. "Prelucrarea datelor personale" - orice acțiune (operațiune) sau set de acțiuni (operațiuni) efectuate folosind mijloace de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de mijloace cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, rafinarea extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. "Confidențialitatea datelor cu caracter personal" este o cerință pentru Operator sau o altă persoană care a obținut acces la date cu caracter personal pentru a împiedica difuzarea lor fără acordul subiectului datelor cu caracter personal sau disponibilitatea unui alt temei juridic.

1.1.5. "Utilizatorul site-ului magazinului online (denumit în continuare Utilizator)" este o persoană care are acces la site, prin intermediul internetului și utilizează site-ul magazinului online.

1.1.6. "Cookies" reprezintă o mică parte a datelor trimise de web server și stocate în calculatorul utilizatorului, pe care web clientul sau web browser  îl trimite de fiecare dată la serverul  HTTP  într-o solicitare atunci când încearcă să deschidă pagina site-ului respectiv.

1.1.7. "Adresa IP" este o adresă unică de rețea a unui nod dintr-o rețea de calculatoare construită pe IP2.


 2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Utilizarea de către utilizator a site-ului online magazin reprezintă o acceptare a acestei politici de confidențialitate și a termenilor de prelucrare a datelor personale ale utilizatorului.

2.1. Utilizarea de către Utilizator a site-ului Magazinului Online reprezintă o acceptare a acestei Politici de confidențialitate și a termenilor de prelucrare a datelor personale ale utilizatorului.

2.2. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea web site-ului magazinului online.

2.3. Prezenta Politică de confidențialitate se aplică doar la saitul magazinului Online www.sport-shop.md Magazinul online nu controlează și nu este responsabil pentru alte site-uri, pe care Utilizatorul poate accesa pe link-uri accesibile de pe site-ul magazinului Online.

2.4. Administrația site-ului nu verifică autenticitatea datelor cu caracter personal, furnizate de către Utilizatorul site-ului magazin online.


3. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

3.1. Prezenta Politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației site-ului magazin online, confidențialitate și asigurarea datelor cu caracter personal care Utilizatorul furnizează la cerere, Administrarea site-ului prin înregistrare pe saitul magazinului online, sau atunci când plasați o comandă pentru achiziționarea de Bunuri.

3.2. Datele cu caracter personal, permise pentru prelucrare în cadrul prezentei Politici de confidențialitate, oferite de catre Utilizator prin completarea formularului de înscriere de pe saitul magazinului Online sport-shop.md în secțiunea de feedback și includ următoarele informații:

3.2.1. numele, prenumele și patronimicul Utilizatorului;
3.2.2. număr contact de telefon;
3.2.3. adresa (e-mail);
3.2.4. adresa livrării ;
3.2.5. domiciliul utilizatorului.
3.3. Internet magazinul protejează datele, care sunt transmise automat în procesul de a vizualiza anunțuri publicitare și atunci când vizitați pagini, pe care este instalat statistic script-ul sistem ("pixel"):

Adresa IP;
informații cookies;
informații despre browser-ul (sau un alt program, care asigură accesul la seria de publicitate);
timpul de acces;
adresa paginii în care se află unitatea de anunțuri;
referrer (adresa de la pagina anterioară).

3.3.1. Dezactivarea cookies poate duce la imposibilitatea de acces la părțile site-ului magazinului online, ce necesită autorizare.

3.3.2. Internet-magazin colectează statistici despre IP adrese al vizitatorilor. Aceste informații sunt utilizate cu scopul de a identifica și a rezolva probleme tehnice, pentru controlul legalității efectuate achizițiilor financiare .

3.4. Orice alte informații personale care nu sunt specificate mai sus (istoricul achizițiilor, browserele utilizate și sistemele de operare etc.) Sunt supuse unei stocări și confidențialitate , cu excepția cazurilor prevăzute în  5.2. și 5.3. din această politică de confidențialitate.


4. SCOPUL COLECTĂRII INFORMAȚIILOR PERSONALE

4.1. Datele personale ale utilizatorului Administrarea site-ului magazinului online poate fi folosită pentru:

4.1.1. Identificarea Utilizatorului înregistrat pe saitul magazinului online pentru plasarea unei comenzi sau încheierea unui contract de vânzare a mărfurilor prin metoda de la distanță cu sport-shop.md

4.1.2. A oferi Utilizatorului acces la personalizarea resurselor site-ului magazinului online.
4.1.3. Stabilirea de către Utilizator legăturii (feedback)l, inclusiv trimiterea de notificări, cereri ce țin de utilizarea site-ului magazinului online, prestări servicii, prelucrarea și solicitările cererilor din partea Utilizatorului.

4.1.4. Determinația locației utilizatorului pentru asigurarea securității, pentru a preveni frauda.

4.1.5. Confirmarea corectă și complet a datelor personale furnizate de Utilizator.

4.1.6. Crearea un cont pentru a efectua achiziții, dacă utilizatorul a fost de acord să creeze un cont.

4.1.7. Notificările Utilizatorului site-ului magazinului online despre starea comenzii.

4.1.8. Procesarea și primirea plăților, confirmarea facilităților fiscale, contestarea plății, determinarea dreptului de a primi o linie de credit de către Utilizator.

4.1.9. Furnizarea utilizatorului suport tehnic și baza de clienți în cazul unor probleme legate de utilizarea site-ului magazinului online.

4.1.10. A oferi Utilizatorului cu acordul acestuia, actualizări de produse, oferte speciale, informații despre prețuri, știri, corespondență și alte informații de la numele magazinului online sau din numele partenerilor Internet-magazin.

4.1.11. Implementarea activităților promoționale cu acordul utilizatorului.

4.1.12. Furnizarea accesului Utilizatorului pe siturile partenerilor magazinului online pentru a primi produse, actualizări și servicii.


5. METODE ȘI TERMENI DE PROCESARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE

5.1. Prelucrarea datelor personale utilizatorului se efectuează fără limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele informatice de prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând instrumente de automatizare sau fără utilizarea astfel de instrumente.

5.2. Utilizatorul este de acord ca administrația site-ului să aibă dreptul de a transfera date cu caracter personal altei părți, în special serviciilor de curier, organizații poștale, operatorilor de telecomunicații, numai în scopul îndeplinirii livrării utilizatorului plasată pe site, inclusiv livrarea bunurilor.

5.3. Datele personale ale utilizatorului pot fi transferate autorităților de stat autorizate ale Republicii Moldova doar pe baza și în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.

5.4. În cazul pierderii sau divulgării datelor cu caracter personal, administrația site-ului informează utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal.

5.5. Administrația site-ului ia măsuri organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorului de accesul, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea ilegală, precum și de alte acțiuni ilegale ale unor terțe părți.

5.6. Administrarea site-ului împreună cu utilizatorul folosește toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau dezvăluirea datelor personale ale utilizatorului.


6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul este obligat:

6.1.1. Furnizarea informații despre datele personale necesare pentru utilizarea web site-ului magazinului online.

6.1.2. Actualizare, furnizarea informației adăugătoare cu privire la datele personale în cazul modificării acestor informații.

6.2. Administrația site-ului este obligată:

6.2.1. Utilizarea informației  exclusiv pentru scopuri prevăzute în aliniatul 4 a prezentei politici de confidențialitate.

6.2.2. Asigurarea și stocarea confidențialitatea informației în secret, să nu fie dezvăluită fără permisiunea prealabilă scrisă a utilizatorului și să nu fie vândută, schimbată, publicată sau să dezvăluie în orice alt mod posibil datele personale transferate ale Utilizatorului, cu excepția p. 5.2. și 5.3. din politică de confidențialitate.

6.2.3. Lua măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată în mod obișnuit pentru a proteja acest tip de informații în afaceri existente.

6.2.4. Efectuarea blocării datelor cu caracter personal referitoare la un Utilizator, din momentul solicitării sau de interogare a Utilizatorului sau a reprezentantului legal al acestuia sau organului competent de protecție a drepturilor subiecților de date cu caracter personal pe perioada controlului, în cazul constatării de date cu caracter personal neveridice sau acțiunilor ilicite.


7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. Administrarea site-ului care nu și-a îndeplinit obligațiile este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 5.2., 5.3. și 7.2. din această politică de confidențialitate.

7.2. În cazul pierderii sau divulgării informațiilor confidențiale, Administrația site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

7.2.1. A devenit domeniu public înainte de pierderea sau divulgarea sa.

7.2.2. A fost primit de la o terță parte înainte de a fi primit de către Administrația site-ului.

7.2.3. A fost dezvăluit cu acordul Utilizatorului.


8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Înainte de adresa în instanța de judecată în litigiile care decurg din relațiile dintre Utilizator site-ul Internet-magazinului și Administrația site-ului, este obligatorie înaintarea reclamației (în scris propunerea voluntară soluționarea litigiului).

8.2 Destinatorul pretenției în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii, trebuie să notifice solicitantul în scris despre rezultatele examinării cererii.

8.3. Dacă acordul nu este atins, litigiul va fi înaintat autorității judiciare în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.

8.4. Actuala Politică de confidențialitate și relației dintre Utilizator și Administrația site-ului se aplică acestei  legislație Republicii Moldova.


9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Administrarea site-ului are dreptul de a face modificări politicii de confidențialitate, fără consimțământul utilizatorului.

9.2. Politică  nouă de confidențialitate întră în vigoare din momentul în care este postată pe saitul magazinului online, dacă nu se prevede noua ediție a politicii de confidențialitate.

9.3. Orice sugestii sau întrebări referitoare la această politică de confidențialitate trebuie raportate pentru a indica secțiunea site-ului magazinului online.